Poul Pedersen A/S (herefter PP) er en mellemstor murer- og betonentreprenør virksomhed, som udfører byggeri, i Øst- og Midtjylland, fra vores kontor i Århus, og vores fokus ligger på udførelsen af det gode håndværk.

PP beskæftiger en lang række erfarne og engagerede medarbejdere, som besidder en bred vifte af kompetencer, der alle bidrager til, at vores byggerier bliver udført i den bedst mulige kvalitet.

Vi udfører alle former for arbejder, der har relation til murer- og betonarbejde, og derudover opfører vi byggeri i både fag-, stor-, hoved- og totalentrepriser.

Vores erfarne medarbejdere udfører bl.a. boligprojekter i hoved- og totalentrepriser, og på baggrund af deres viden og erfaring indgår vi gerne i samarbejde med bygherren på et tidligt tidspunkt i processen, således at forventninger og kvalitet kan afstemmes fra begyndelsen.

Sygehusbyggeri og undervisningsinstitutioner er ligeledes to områder, som vi har stor erfaring i da vi bl.a. har opført byggeri på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus og Det Ny Universitetshospital i Århus.

I forbindelse med de fleste entrepriseformer har vi et godt samarbejde med en stor del af de øst- og midtjyske entreprenører indenfor andre fag, som f.eks. tømrer, VVS og el.

PP er datterselskab til EMR Murer & Entreprenør A/S(herefter EMR) i Nr. Snede, men arbejder som et selvstændigt selskab.

PP og EMR er opbygget efter de samme dyder. Ledelserne og alle vores dygtige medarbejdere vil med udgangspunkt i ord-/vedholdenhed, fleksibilitet og en solid økonomisk forankring hver dag arbejde på at vi skal leve op til: ”EMR og PP – to af Danmarks bedste byggevirksomheder”.

Hos Poul Pedersen A/S er vi meget bevidste om, at det er en stor beslutning, at opføre eller renovere bygninger til boliger, erhverv eller til offentlig hverv.

Det er vores mission og vigtigste opgave, at det vi laver, kan holde i mange år fremover, og at det ældes med ynde.

Under de enkelte kategorier herover, kan du læse lidt om vores spidskompetencer og finde kontaktoplysninger, hvis du har lyst til en uforpligtende snak.

Boligbyggeri

Vi tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav, og vi sikrer, at der sker en afstemning af forventninger fra første møde. Under hele processen holder vi alle byggeriets parter orienterede om alle forhold, som har indflydelse på bygherrens beslutningsprocesser.

Med baggrund i vores mangeårige erfaring, kan vi på et tidligt stadie kalkulere og vejlede omkring priser og udførelsesmetoder, herunder også entrepriseform. Vi indgår gerne i både total-, hoved og fagentrepriser.

Offentligt

Vi har stor erfaring med, at vejlede omkring løsninger og metoder, og vi ser det som vores fornemste opgave, at finde løsninger, som kræver et minimum af vedligehold og som er optimerede i forhold til både drift og energiforbrug.

Vi har gennem flere år bygget på Århus Universitet, Handelshøjskolen i Århus og Det Ny Universitetshospital, og vi har derfor stor erfaring i opførelse af store og komplekse byggerier i både stor-, hoved- og totalentreprise. Med baggrund i vores mangeårige erfaring kan vi på et tidligt tidspunkt kalkulere og vejlede omkring priser og udførelsesmetoder, herunder også entrepriseform.

Erhverv

Vi har stor erfaring med, at vejlede omkring løsninger og metoder, og vi ser det som vores fornemste opgave, at finde en løsning, som kræver et minimum af vedligehold, og som er optimeret i forhold til både drift og energiforbrug.

Vi tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav, og vi sikrer, at der sker en afstemning af forventninger fra første møde.

Renovering

Alle bygninger skal, på et eller andet tidspunkt i deres levetid, renoveres eller opgraderes, og her har vi stor erfaring i renovering af alle former for byggeri.

Vi har kompetente håndværkere ansat, som kan løse udbedrings- og renoveringsopgaver - lige fra udskiftning af fliser, over fuger i f.eks. bevaringsværdige bygninger og til renovering af hele bygninger i hovedentreprise.

Vi tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav, og vi sikrer, at der sker en afstemning af forventninger fra første møde. Under hele processen holder vi alle byggeriets parter orienterede om alle forhold, som har indflydelse på bygherrens beslutningsprocesser.

Med baggrund i vores mangeårige erfaring kan vi på et tidligt stadie kalkulere og vejlede omkring priser og udførelsesmetoder, herunder også entrepriseform.

Under hele processen holder vi alle byggeriets parter orienterede om alle forhold, som har indflydelse på bygherrens beslutningsprocesser.


Under vores referencer finder I et udvalg af vores tidligere projekter, som kan inspirere jer, og vise vores store erfaring og viden omkring byggeri af enhver art.

Såfremt I har fået inspiration til jeres byggeri, så er I velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak.